1. Angloville – Villaggio Inglese
  2. Co motywuje dzieci do nauki?
Co motywuje dzieci do nauki?

Co motywuje dzieci do nauki?

Aż 95% młodych Polaków uczy się języka angielskiego w szkole, jednak w skali od 1 do 5, efektywność takiej nauki oceniają oni tylko na 2,9 pkt. Uczniowie sądzą, że podczas lekcji za dużo jest pisania i zadań z gramatyki (36%), a za mało rozmów z native speakerami (79%). Zatem, które metody uznawane są przez nich za najbardziej efektywne?

Znajomość angielskiego jest uważana za istotną zarówno przez młode, jak i starsze pokolenia. Według badania przygotowanego przez Angloville, w skali od 1 (nie ma zupełnie znaczenia) do 5 (ma bardzo duże znaczenie) uczniowie i rodzice, ocenili przydatność znajomości języka kolejno na 4,87 oraz 4,95 punktów. Pomimo tego tylko jedna trzecia Polaków (33,3%) potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim. Może to dziwić zważywszy na stosunkowo wysoki poziom zainteresowania nauką języków obcych w Polsce.

Jak się uczyć?
Z danych Angloville wynika, że poza szkołą, dzieci najchętniej uczą się języka przez media społecznościowe, komunikatory oraz gry komputerowe – aż 73% uczniów wskazało taką odpowiedź. Następne w kolejności są: prywatne korepetycje (71%) czy wakacyjne wyjazdy językowe (40%). Które z zajęć są najbardziej efektywne? Okazuje się, że dla 40% ankietowanych największe korzyści przynoszą rozmowy 1:1 z lektorem.

Co przeszkadza w nauce?
Uczniowie wskazują, że największy kłopot mają z nadmiernym naciskiem kładzionym na gramatykę oraz zbyt rozbudowaną częścią pisania – tak wskazują wyniki badania Angloville. Ta sama grupa stwierdziła, że podczas lekcji angielskiego, oprócz rozmów z native speakerami, brakuje im odgrywania scenek i swobodnych konwersacji (74%), a także pracy w małych grupach (54%).

Uczymy się po to, żeby zrozumieć… teksty piosenek
W badaniu Angloville sprawdzono również, czy szkolne lekcje angielskiego przygotowują uczniów do praktycznej komunikacji w tym języku. Dzieci i młodzież sami oceniali swoje umiejętności językowe w skali od 1 do 5. Jak się okazuje, główni zainteresowani przyznali sobie jedynie 2,8 pkt., ich rodzice postrzegają tę kwestię niewiele gorzej, oceniając stopień znajomości angielskiego u dzieci na 2,5 pkt. Ma to także bezpośredni związek z pewnością siebie podczas rozmowy z obcokrajowcem. Aż jedna czwarta z ankietowanych osób czuje dyskomfort, gdy musi powiedzieć coś po angielsku.

Co ciekawe, dla młodego pokolenia Polaków największą motywacją do nauki języka jest chęć zrozumienia w oryginale tekstów piosenek, filmów oraz seriali – około 85% osób wskazało taką odpowiedź. Dopiero kolejne na liście są podróże (70%) oraz gry komputerowe oraz aktywność w social mediach (70%).

O badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Angloville. W ankiecie wzięło udział 725 uczniów, z czego 9% to Węgrzy, 11% to Czesi, 74% to Polacy, a 6% to Rumuni. Ich średni wiek to 15 lat. 26% z nich mieszka w stolicy danego kraju, 62% w innym mieście, a 12 w mniejszych miejscowościach. W badaniu wzięło udział również 531 rodziców, a ich pochodzenie prezentuje się następująco: 12% Węgry, 12% Czechy, 73% Polska i 3% Rumunia.
¹ Badanie opracowane przez Angloville na grupie 1200 własnych klientów.
² Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Accenture Operations Polska i warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.